Waiting for result

Nishant Varshney (Industrial Trainee) (199 Points)

09 February 2012  

  Some lines for result awaiting students....
 

Rakh haunsa vo manjar b ayega....
Pyase k pass Chal k Samandhar b ayega....
Thak kar na beth E Manzil ke musafir....
Manzil b milegi aur milne ka maza b ayega.....

ALL THE BEST GUYzzzzz......