Parnership acvount

Vijay Baraiya (Advocate) (271 Points)

01 September 2020  
partnership ke liye konsa itr bharna hai ? turnover 1 cr se kam hai aur accounting bhi nahi hai