Kavita 7

Amrita vyas (chartered accountant) (2600 Points)

08 July 2013  

dusaro ko updesg dena hai easy,,,,,,

Khud ko do toh hai badi baat......

 

Fb ,, watsapp me hai sab busy,,,,,,,

Family ke saath raho to hai badi baat.....

 

Dusaro ko motivate karna hai easy,,,,,,,,

Khud ko karo to hai badi baat..........