4th aug.

Keval Shah (CA-Final) (306 Points)

03 August 2010  

 

‎4july 1sachcha wakia jise soch ke insan ki ruk tak kanp jati hai Magar zalimon ke hath tak na kanpe INDIA meh 17 saal ki ek Masoom bachchi Jisne abhi 12th complete kiya tha Aur jo din uske njoy karne k the Uske sage baap bhai ne bahla phusla kar 

uska CA ka form bhara dia.