37 returns in 1 yrs

Ashish Aggarwal (41 Points)

06 April 2017  
agar ek saal mein 37 returns jani hai to iska MATLAB jaise mera retail counter hai aur Sara kaam manually karta hoon to ab mujhe sab computerized karna padega....pls suggest me