GSTR-9 regarding

Ishwar Saini (33 Points)

25 August 2019  
GSTR-9 KE TABLE NO. 6 KE B COLOUM MAI JO ITC DENI HAI BO 3B MAI LI GAI ITC KA CLARIFICATION DENA HAI YA AS PER ACCOUNT DENI HAI