Abhiash baby girl : jokes starts !!

APOORV SAXENA (Chartered Accountant) (794 Points)

16 November 2011  

Aishwarya ke baby ne susu kiya...
Abhishek saaf karne gaya... Itne mein baby ne kaha...
"Mujh par ek ehsaan karna, ke mujh par koi ehsaan na karna" :D :P

 

(just a joke....nothing personal )

 

Congrats 2 bachan family !!