Swachh bharat cess - tally erp-9 entry..?

M.Shanmugasundaram (Accounts) (234 Points)

17 November 2015  

Sir,

How to made Tally ERP-9 Voucher Entry for Swachh bharat cess 0.5%..?

Regards,

M.Shanmugasundaram