Draw back of having CA frndz


(Guest)

Drawback of having CA student frnds.......

A guy calls his frnd...bhai jaldi aa kuchh logo se panga ho gya

frnd : yaar abhi tu maar khale apan "Nov" k baad sale ko nahi chhorenge..