Rcm pos

Shahan (accountant) (185 Points)

29 May 2024  
Agar Delhi se goods aya recepient u.p ka hai aur transporter bhi Delhi ka hai uski ek builty 678 amt ki hai same transporter ki branch up mein bhi hai wo delivery receipt hai uski amt 760 kispe rcm lagega pos kya hoga