Additional place under gst

DIPESH SHARMA (130 Points)

30 March 2023  
Gst m additional place se billing kar sakte hai kya...

mera gst no. west Bengal ka hai to m apana additional place agar surat ka dekhana chu to kya dekha sakta hu