Querry on discount entry

Sayed Nabil (198 Points)

23 October 2021  
debtor ki credit balance jais ki rs1 ya rs2 ki entry ko hum kaise adjust kare discount received lay ya payment ki entry main dekha jay is ko adjust kar sakte hai kya